Služby

Vložkování nádrží

Naše univerzální elastická vložka je vhodná pro skladování všech druhů pohonných hmot.

podrobnosti

Čištění nádrží

Provádíme kompletní čištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek včetně příslušenství.

podrobnosti

Revize nádrží

Provádíme revize nádrží v souladu s ČSN 753415, ČSN 650201, ČSN 650202 a s Vodním zákonem.

podrobnosti

Periodické prohlídky

Provádíme kompletní pravidelnou roční kontrolu zařízení čerpací stanice.

podrobnosti

Revize

Pprovedení revizí, buď v rámci kompletní periodické prohlídky, nebo jednotlivě.

podrobnosti

Indikace netěsnosti

Dodáváme, montujeme, a provádíme revize a servis široké palety indikačních přístrojů.

podrobnosti
ETK s. r. o.