Certifikáty

TÜV NORD Systems

Systém Nisa 2011 verze 2014 splňuje veškeré nejnovější požadavky nové verze normy EN 13160-7, viz níže uvedené certifikáty.

TÜV NORD Systems TÜV NORD Systems TÜV NORD Systems TÜV NORD Systems

Fyzikálně technický zkušební ústav

Náš vložkovací systém Nisa 2011 verze 2014 úspěšně prošel certifikací ATEX, a jeho používání v prostředí s nebezpečím výbuchu je tedy potvrzeno jako bezpečné.

Indikátory netěsnosti ASF a SGB

Jsme autorizovanou firmou v ČR pro montáž a servis přetlakových a podtlakových indikátorů netěsnosti ASF a SGB.

Indikátory netěsnosti ASF a SGB Indikátory netěsnosti ASF a SGB

ISO / SCC

Pracujeme v souladu s požadavky ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14001 (environmentální management), ISO 45001 (řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví) a SCC (řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí).

ISO / SCC ISO / SCC

Polsko – UDT

V Polsku podléhá činnost v oblasti opravy a modernizace nádrží na pohonné hmoty dozoru příslušných úřadů. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) autorizoval naši firmu pro provádění těchto činností.

Polsko – UDT

Německo - DIBt

V Německu podléhá vložkovací systém nádrží schválení technickým úřadem (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt). Systém Nisa 2011 verze 2014 prošel schvalovacím řízením pod číslem (Zulassung, tzv. Z-Nummer) Z-65.30-587.

Německo - DIBt

ETK s. r. o.