Kvalita a bezpečnost

Politika integrovaného systémů managementů

ISM se skládá z managementů kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

podrobnosti

Certifikáty

Certifikáty společnosti ETK s.r.o.

podrobnosti

Manuál výcviku a informovanosti zaměstnanců

Tento manuál upravuje v oblasti environmentu vztahy při realizaci procesu externího poskytování procesů, produktů a služeb mezi společností ETK s.r.o.

podrobnosti

Politika HSE

Integrovaná politika je dokumentována, implementována a udržována a je pravidelně minimálně jednou za tři roky přezkoumávána.

podrobnosti

Závazná pravidla BOZP pro externí návštěvy

Vedení společnosti ETK s.r.o. se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit, aby návštěvy a dodavatelé nebyli po dobu pobytu v prostorách areálu společnosti vystaveni ohrožení své bezpečnosti a zdraví.

podrobnosti

Registr enviromentálních aspektů

Administrativa ETK, činnosti třetích stran areál, realizace a servis, parkování a doprava, provoz společnosti a skladování.

podrobnosti
ETK s. r. o.