Revize skladovacích nádrží na pohonné hmoty

Provádíme nedestruktivní testování nádrží, a to vizuální kontrolou, ultrazvukovou metodou (defektoskopie) a tlakovým zkoušením těsnosti. Naši pracovníci mají pro nedestruktivní testování příslušnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9712. Vše provádíme v souladu s normami ČSN 753415, 650201, 650202 a s Vodním zákonem v platném znění.

Tlakovou zkoušku stěn jak nádrže, tak potrubních rozvodů provádíme dle legislativních požadavků jednou za pět let.

Měření tloušťky stěn nádrže provádíme dle legislativních požadavků jednou za deset let. Provádíme vizuální kontrolu a ultrazvukové měření tloušťky stěn a stavu svárů.

Na všechny provedené testy vystavíme protokol.

ETK s. r. o.