Čištění skladovacích nádrží na pohonné hmoty

Provádíme kompletní čištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek včetně příslušenství (filtry, sběrné kanálky, záchytné jímky a vyhřívací systémy).
Během čištění dbáme na bezpečnost práce a zajištění správných technologických postupů
Zařídíme ekologickou likvidaci usazených kalů včetně hlášení na ISPOP.

Čištěním nádrží se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Provádí se zejména před provedením revize nádrže, před změnou skladovaného média nebo před likvidací nádrže.

Při čištění vždy dodržujeme náležitý technologický postup, zjednodušeně řečeno jde o následující kroky: otevření víka, odvětrání, vybrání usazených kalů, omytí stěn a dna, vytření stěn a dna dosucha, uzavření víka. Po otevření nádrže je podmínkou pro bezpečný vstup do nádrže dostatečné odvětrání pomocí ventilátorů. Omytí stěn a dna je vždy prováděno stejným typem látky jako je ta skladovaná v nádrži (čili u nádrží na naftu, benzín, LTO či TTO se používá nafta, u nádrží na LP letecký petrolej). Žádné agresivní chemické látky, např. odmašťovače, nepoužíváme (s výjimkou případů čištění před likvidací nebo opravou nádrže, nebo na výslovné přání zákazníka). Po uzavření víka následuje kontrola těsnosti nádrže.

Odčerpané usazené kaly odvezeme a necháme zlikvidovat. Jelikož při čištění vystupujeme jako původce odpadů, zařizujeme i veškerou agendu spojenou s ISPOP (hlášení přepravy nebezpečných odpadů, roční hlášení o odpadech).

Jsme si plně vědomi rizikovosti čištění nádrže (při nedostatečné opatrnosti může dojít k výbuchu či požáru!). Během celého procesu se proto striktně řídíme pravidly bezpečnosti. Používáme výhradně přístroje a nářadí schválené pro práci ve výbušném (Ex) prostředí. K zajištění bezpečnosti práce máme vlastní agendu definovanou dle norem ISO a SCC, a procházíme pravidelnými bezpečnostními audity u našich zákazníků, Čepro a.s. a ORLEN Unipetrol a.s.

ETK s. r. o.