Montáž, revize a servis indikátorů netěsnosti

Dodáváme, montujeme, a provádíme revize a servis široké palety indikačních přístrojů značek ASF a SGB pro kontrolu netěsnosti dvouplášťových nádrží a dvouplášťových potrubí.

Indikátor netěsnosti slouží pro zajištění bezpečnosti – odhalí i drobné netěsnosti v plášti nádrže či potrubí. Včasným zásahem pak lze zabránit kontaminaci okolního prostředí, a odvrátit případnou ekologickou havárii. Indikační přístroj je součástí naší dodávky při každém vložkování nádrže.

Dodáváme přístroje:

  • podtlakové i přetlakové
  • pro nádrže i potrubí
  • pro ocel i plast
  • určené do zóny s nebezpečím výbuchu (Ex) i normální

Dodáváme, revidujeme a servisujeme především přístroje těchto typů:

  • ASF: IVF R34, V90N, V80 Ex, D90, D29, D25, D9-R325
  • SGB: VLXE 34M, VL 34, DL 330
  • V případě potřeby provedeme dodání, revizi či servis i pro další v současnosti vyráběné typy. Nadto provádíme revize i pro starší, již nevyráběné, typy přístrojů jako Ex17, D9, D26 (ASF).

Pro montáž a servis indikátorů jsme autorizovanou firmou jak od společnosti Gardner Denver Thomas GmbH (výrobce indikátorů ASF), tak od společnosti SGB GmbH (výrobce indikátorů SGB).
Naši pracovníci podstupují pravidelná školení.

indikační přístroj ASF D9-325

indikační přístroj ASF IV F R34

indikační přístroj ASF D25

indikační přístroj ASF V90

indikační přístroj SGB VLXE 34

Animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení

Animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

ETK s. r. o.