Vložkování skladovacích nádrží na pohonné hmoty

Jednoduchá, rychlá a ekonomická přeměna jednoplášťové nádrže na dvouplášťovou.
Kombinace dvojitého pláště a kontinuálního monitoringu možných netěsností zabraňuje úniku ropných látek do okolí a tím i škodám na životním prostředí.

Náš vložkovací systém „Nisa 2011 verze 2014“ řeší problém nutnosti rekonstrukce jednoplášťových nádrží na dvouplášťové na základě požadavků platné legislativy. Dá se použít i k opravě zkorodované dvouplášťové nádrže
Základem systému je pružná plastová vnitřní vložka, která se jednoduše vloží do kovového pláště nádrže vystlaného vodivou netkanou textilií, a v nádrži potom funguje jako rovnocenný druhý plášť. V meziprostoru mezi oběma plášti je vytvořeno vakuum, které je pomocí přístroje na hlídání netěsnosti neustále udržováno a monitorováno. Jakákoliv netěsnost je ihned detekována a oznámena.
Jde o technologii dlouhodobě používanou, lety prověřenou a průběžně inovovanou.

Výhody systému:

  • rychlá instalace
  • odolnost proti všem druhům pohonných hmot (benzin, diesel, biodiesel, letecké benziny, AdBlue, ethanol, MEŘO)
  • okamžité zastavení vnitřní koroze (díky nepřítomnosti kyslíku)
  • vodivá úprava umožňuje použití systému v zóně Ex
  • stálý monitoring vakua okamžitě nahlásí netěsnosti v nádrži

Certifikace:

Vložkovací systém je v souladu s požadavky normy EN 13160-7:2016 (požadavky na vlastnosti vložkovacích systémů – viz certifikát) i směrnice ATEX 2014/34/EU (požadavky na zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu – viz certifikát). Pro německý trh je schválen technickým úřadem Deutsches Institut für Bautechnik (viz schválení, tzv. Zulassung) pod číslem Z-65.30-587.

Pro bližší představu fungování systému a průběhu vložkování můžete zhlédnout naše informační video: 

ETK s. r. o.