Vložkování skladovacích nádrží na pohonné hmoty

Jednoduchá, rychlá a ekonomická přeměna jednoplášťové nádrže na dvouplášťovou.

Kombinace dvojitého pláště a kontinuálního monitoringu možných netěsností zabraňuje úniku ropných látek do okolí a tím i škodám na životním prostředí.

Dlouhá životnost vložky: výrobce udává životnost materiálu vložky minimálně 20 let (při pravidelném čištění nádrže).

Náš vložkovací systém „Nisa 2011 verze 2014“ řeší problém nutnosti rekonstrukce jednoplášťových nádrží na dvouplášťové na základě požadavků platné legislativy. Dá se použít i k opravě zkorodované dvouplášťové nádrže
Základem systému je pružná plastová vnitřní vložka, která se jednoduše vloží do kovového pláště nádrže vystlaného vodivou netkanou textilií, a v nádrži potom funguje jako rovnocenný druhý plášť. V meziprostoru mezi oběma plášti je vytvořeno vakuum, které je pomocí přístroje na hlídání netěsnosti neustále udržováno a monitorováno. Jakákoliv netěsnost je ihned detekována a oznámena.
Jde o technologii dlouhodobě používanou, lety prověřenou a průběžně inovovanou.

Výhody systému:

  • rychlá instalace
  • odolnost proti všem druhům pohonných hmot (benzin, diesel, biodiesel, letecké benziny, AdBlue, ethanol, MEŘO)
  • okamžité zastavení vnitřní koroze (díky nepřítomnosti kyslíku)
  • vodivá úprava umožňuje použití systému v zóně Ex
  • stálý monitoring vakua okamžitě nahlásí netěsnosti v nádrži

Certifikace:

Vložkovací systém je v souladu s požadavky normy EN 13160-7:2016 (požadavky na vlastnosti vložkovacích systémů – viz certifikát) i směrnice ATEX 2014/34/EU (požadavky na zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu – viz certifikát). Pro německý trh je schválen technickým úřadem Deutsches Institut für Bautechnik (viz schválení, tzv. Zulassung) pod číslem Z-65.30-587.

Pro bližší představu fungování systému a průběhu vložkování můžete zhlédnout naše informační video: 

ETK s. r. o.