Periodické prohlídky čerpací stanice

Provádíme kompletní pravidelnou roční kontrolu zařízení čerpací stanice. V rámci této periodické prohlídky se provádí:

 • kontrola celkového technického stavu zařízení
 • kontrola kompletnosti technologických částí zařízení
 • prohlídka pláště nádrže a potrubního rozvodu (nedestruktivní testování), včetně výměny potrubních rozvodů
 • kontrola těsnosti nádrží na pohonné hmoty, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu podle zákona č.254/2001 Sb.
 • kontrola signalizace netěsností
 • kontrola úkapů a armatur, šroubových spojů a přírub
 • kontrola a modernizace zařízení pro výdej
 • kontrola kompletnosti výdejního stojanu a jeho technického stavu, včetně měření emisí při stáčení (autorizované měření)
 • kontrola a zhotovení rekuperace I. a II. stupně dle zákona č.355/2002 Sb.
 • měření účinnosti rekuperačních vývěv výdejního stojanu
 • periodická revize elektro zařízení třídy B dle ČSN 331500 (1x za dva roky)
 • kontrola stavu protiexplozivních pojistek nádrží, protipožárních ucpávek, plovákových ovladačů
 • kontrola funkce strojního zařízení
ETK s. r. o.