Servis a výstavba

Autorizované měření

Autorizované měření emisí

Čištění nádrží

Provedeme vyčištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek a jejich následné odčerpání kalů a usazeného sedimentu a jejich nezávadnou ekologickou likvidaci

Defektoskopie a těsnostní zkoušky

Defektoskopie, těsnostní zkoušky nádrží a potrubních rozvodů s kvalifikací pracovníků NDT ll. stupně

Montáž, revize a servis indikačních přístrojů

Dodáváme a montujeme signalizační tlakové a podtlakové zařízenípro kontrolu netěsnosti dvouplášťových nebo jednoplášťových vložkovaných nádrží.

Kontrola dvouplášťových potrubních rozvodů, přístrojů do normálního prostředí.

Periodické prohlídky

Periodické prohlídky dle ČSN 65 02 02

Poradenství v oblasti výstavby, údržby a servisu čerpacích stanic

Poradenství v oblasti výstavby, údržby a servisu čerpacích stanic

« 1 2 3 »
1 / 3
ETK foam
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete