Revoluční plastová vložka NISA 2010

Hledání nových metod a náročný vývoj nemusí pro odběratele vždy znamenat vyšší náklady, ale naopak. Jiří Rýdl z firmy ETK představuje zcela novou univerzální plastovou vložku do skladovacích nádrží, která vyhovuje rozmanitosti dnešního trhu s pohonnými hmotami i dalšími chemickými produkty.

mso-bidi-font-family:Arial;font-style: normal">

Jaký je současný stav techniky ve vašem oboru, kterým je mimo jiné rekonstrukce ocelových nádrží plastovými vložkami?

Až do současnosti se používala na každý produkt speciální vložka. Na naftu byla naftová vložka, na benzin benzinová, na chemikálie chemická a na AdBlue byla specializovaná na močovinu. Pro provozovatele čerpací stanice to znamenalo, že nemohl do nádrží uskladňovat jiný druh produktu a při dnešním vývoji trhu, kdy zákazník potřebuje reagovat a pružně měnit sortiment, to představovalo podstatné omezení konkurenceschopnosti. Dnes náhle přijde požadavek vyhovět trhu a potřeba uskladnit nové pohonné hmoty. Například etanol, MEŘO, nebo směsné nafty či adBlue. V případě stávajících vložek musí v nádržích dodržovat technické podmínky stanovené výrobcem a musí tedy dodržet stávající složení uskladněného produktu pro danou vložku.

Vložkovat nádrže musí ti provozovatelé čerpacích stanic, kteří nemají dvouplášťové nádrže. Tato povinnost platí pro provozovatele čerpacích stanic v Česku již více než desetiletí. Setkáme se ještě teď s jednoplášťovými nádržemi?

Na veřejných čerpacích stanicích myslím, že už ne. Jsou ale bývalá zemědělská družstva, kde je pro zemědělce dost finančně nákladné zrekonstruovat si výdejní technologii a tam je možné se s jednoplášťovými nádržemi setkat.

Je pro tento druh provozovatelů také důležité mít dvouplášťové nádrže?

Určitě. Legislativa platí pro každého. Provádí se kontroly ze strany inspekce životního prostředí, a i ten malý soukromníček, který zařízení používá jen pro vlastní vnitropodnikovou činnost, dvouplášťovou nádrž potřebuje. Dokládání prověrek funkčnosti nádrže pro něj platí taky.

Nekonkuruje Vám jiná technologie? Dříve se nádrž nahoře rozřízla a vyvložkovala se ocelí, které se uvnitř stávající nádrže svařily.

Tak se vložkovalo úplně na začátku, když se zkoušely různé typy technologií a neexistovala praktická zkušenost, co to do budoucna může pro nádrže znamenat. Nyní, po letech praxe provozovatelů se naplno projevily nedostatky těchto technologií a dnes víme co je pro nádrž nejlepší.

Jaké jsou Vámi zjišťované příznaky působení nových produktů na povrchy ocelových nádrží, když se vymění produkty?

Máme servisní firmy, techniky, kteří do nádrží vstupují,  a předávají nám poznatky o jejich stavu. Tudíž dnes víme, že nádrže korodují nejen nad povrchem média, ale i na styčné ploše, která je neustále pod produktem. Během uskladňování biopaliv se na nádržích usazují zbytky esterů, které v nádržích stále pracují, a nános se neustále zvětšuje. Tento nános ovšem nepadá do nižších částí, kde by se odkalil, ale usadí se tvrdě na stěně nádrže a musí se mechanicky odstranit. Odkalením nádrží se někteří provozovatelé domnívají, že si tímto postupem zaručí čistota produktu. Tak tomu ale v tomto případě určitě není. Dochází k poškození povrchové vrstvy a to opět urychluje korozi.

Vaše metoda vložkování nádrží plastovou výstelkou je vůči stávajícím nádržím neinvazivní...

Ano. Tato metoda nenaruší celistvost stávajícího ocelového plátu jednoplášťové nádrže. Horním otvorem se dovnitř vloží vnitřní plastová vložka spolu s meziprostorovou výstelkou. V meziprostoru se potom vytvoří podtlak, čímž se zamezí nejen vzniku, ale i dalšímu postupování stávající koroze nádrže.

Kritici poukazovali na vlastnost vaší technologie, že je vzhledem k druhu produktu jednoúčelová a dále pokud dojde k poklesu podtlaku, tak se vložka uvnitř zbortí.

My jsme se už delší dobu podíleli na procesu vývoje a hledání nového materiálu, kterým by se zajistila univerzálnost skladování pohonných hmot. Do nové vnitřní plastové vložky NISA 2010mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-style:normal">se mohou uskladňovat etanoly, benzin, nafta, 100 % bioprodukty, AdBlue, a řada dalších chemikálií. Zároveň je vnitřní plastová vložka vyztužena tkaninou, která zaručuje, že se vložka při poklesu podtlaku nezbortí a zachovává tvar nádrže i v případě, že by došlo k poklesu podtlaku či k prorezavění stávající nádrže, Při prorezavění stávající nádrže se vložka z nádrže vyjme, nádrž se vyspraví  a vložka se znovu namontuje a to vše v krátké době´několika hodin. Rěkněte sám jaká jiná metoda umí (železo, lamino) takto rychle nádrž opravit a to za minimální náklady a čas?

Jak je vyvložkování nádrže moderní vložkou zajištěno po stránce certifikací, bezpečnosti?

Dlouhodobě spolupracujeme se zkušebními ústavy ITC Zlín,FTZÚ Ostrava-Radvanice, PTB Braunschweig, BAM Berlín  a TUV Nord SRN. Materiály, které jsme jim dodali, byly zkoušeny v časových faktorech na stálost, pružnost, nenasákavost a propustnost. To byla první fáze, během které jsme nepodávali žádné informace a zkoušeli nové materiály na našich čerpacích stanicích. Všechno s vědomím ITC Zlín. Na základě toho, že materiál zkouškám vyhověli jsme si v Radvancích u Ing. Žejdla, který všechny podklady námi shromážděné přezkoušel, nechali vystavit certifikát o shodě.

Jak je u materiálu vložky zaručena vodivost, aby se zamezilo vytváření elektrostatického náboje, který je iniciátorem zahoření benzinových par?

Do nádrže dáváme dvě vrstvy. Je tam meziprostorová vodivá výstelka z netkané textilie, která zaručuje, že vnitřní plastová vložka přímo nepřilne k ocelovému plášti a tím je zajištěn meziprostor, jako u dvouplášťových nádrží a elektrický průchod systému je zaručen tím, že výstelka je protkaná měděnými vlákny, tudíž je vodivá. Pro případ, že by se plastová vložka, oddělila od netkané textilie, má tato vložka na vnitřní povrch plastové vrstvy laserem vstřikovanou vodivou grafitovou barvu, která zajišťuje odvod statické elektřiny skrz hrdlo do uzemňovacího systému kolem nádrží.

Když třeba za pět let nastane odkalování a čistění nádrží a úsady MEŘA nelze stírat stěrkami, umožňuje ta vložka nějakou jinou metodu čištění?

Dá se to normálně stěrkou setřít a vyčistit.Jak jsem již říkal na začátku, vložka je vhodná i pro skladování chemických látek. Je odolná i silnějším rozpouštědlům. Protože je vodivá, může být stěrka uzpůsobená tak, že nedojde ke vzniku elektrostatického náboje z nějakého elektrického článku a odvod statické elektřiny je zajištěný.

Dříve jste vložky z plastových pásů svařovali v kooperaci s externími partnery. Připravujete však další modernizaci vaší výroby…

Ano. Nový materiál znamenal v tomto ohledu nový problém v procesu jeho svařování. Proto jsme zakoupili nový svařovací stroj a budeme nyní kompletně vnitřní plastové vložky vyrábět přímo u nás v ETK.

Které firmy figurující na Vašem referenčním listu, používají vnitřní oplášťování nádrží, a mají již tuto novou vložku?

Novou metodu máme certifikovanou teprve od loňského roku. Předtím jsme vložkovali nádrže na vlastních čerpacích stanicích a až po udělení certifikátu jsme to mohli zveřejnit. Celkem je tedy k dnešnímu dni instalováno kolem třiceti vložek NISA 2010. U nás v České republice to je Benzina, kde jsme vložky instalovali v České Kamenici, ve Valticích, v Chodově a ve Vysokém Mýtě. Dále pro dopravní podniky ČSAD Uherské Hradiště a pro síť čerpacích stanic firmy KM Prona. V Polsku pro rafinerii PKN Orlen, a dopravní podniky PKS. Také jsme instalovali novou vložku u čerpacích stanic jednotlivých soukromých provozovatelů, minulý týden jsme vložku instalovali například na Cínovci. Jinak jsme vyvložkovali starou metodou na 5000 nádrží po celé Evropě.

Dělali jste pokus, kdy jste porovnávali směsnou motorovou naftu skladovanou v ocelové nádrži a v nádrži, která je ošetřena plastem. Jak to dopadlo?

Testování probíhalo půl roku. Zajímalo nás, jak bude reagovat směsná motorová nafta uskladněná v ocelové nádrži a plastové vložce. Byl to nový produkt, nebyli s ním zkušenosti, nevěděli jsme tedy, jak bude reagovat. Protože plastová vložka je odolná vůči směsné naftě, nedošlo k žádnému zabarvení, nebo k nějaké změně jejího složení. U pohonné hmoty, která byla skladována v ocelové nádrži došlo k viditelnému zabarvení produktu, protože ocel byla rezavá. V tomto případě bude i v budoucnu docházet k reakci železa a skladované látky. Provozovatel se bude muset lépe starat o nádrže a ošetřovat je a do budoucna řešit nějakými ochrannými prostředky.

Jakou perspektivu má tento materiál, kde všude se dá ještě využít?

Právě díky tomu, že jsme dosáhli univerzálnosti, doufáme, že budeme schopni obsáhnout i chemické závody a velkokapacitní nádrže. Díky protkané textili to bude výhodné i pro dna velkokapacitních tanků, kde musí být dodržena nějaká tuhost materiálu, kterou tato vložka splňuje.

Je vložkování nádrží novou folií NISA 2010 pro provozovatele levnější v porovnání se stávajícími metodami rekonstrukce?

Určitě, my jsme se snažili i při stávající metodě, kdy jsme instalovali speciální dieselové a benzinové vložky, nepodražit. S tímto materiálem jsme se dostali dokonce pod cenu benzinové vložky. Univerzální vložka NISA 2010je při instalaci do nádrží na čerpacích stanicích levnější než benzinová a v případě velkokapacitní tanků velkoobchodních skladů je ve srovnání se stávajícími metodami vnitřního opláštění nesrovnatelně cenově výhodnější.

Originál článku najdete ZDE

Volná místa

Hledáme montéra pro servis nádrží na pohonné hmoty.

Jde o práci na čerpacích stanicích po celé ČR. Nabízíme mzdu 25000 - 40000 Kč, příspěvek na stravování.

Řezání laserem

Nově nabízíme řezání a gravírování nekovových materiálů laserem.

Certifikát DIBt

Obdrželi jsme rozhodnutí o technickém schválení („Zulassung“, číslo Z-65.30-587) našeho vložkovacího systému Nisa 2011 verze 2014.

ETK foam
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete