Revize nádrží

Provádíme v souladu s ČSN 753415, ČSN 650201 a to pracovníky s kvalifikací I. a II. stupně dle směrnic ČSN z roku 1992 v oboru nedestruktivního zkoušení netěsnosti a měření síly stěny nádrží ultrazvukem.

 • Zároveň nabízíme likvidaci ropných produktů současně s přepravou nebezpečných odpadů podle novelizovaného zákona (ADR) s veškerými povoleními k tomu určenými.
 • Provádíme demontáž a likvidace starých nepoužívaných podzemních i nadzemních nádrží na ropné produkty.
 • Dále provádíme nátěry speciálními barvami.

Pravidelná roční kontrola technologického zařízení ČS podle ČSN-650202

"Tato norma platí pro projektování nových plnicích a stáčecích stanovišť hořlavých kapalin a topných olejů, výdejních čerpacích stanic s výdejními stojany nebo stáčecími a výdejními bloky, letištních tankovacích stanic a tankovacích stanic pro vnitrozemská plavidla a stanový základní konstrukční požadavky pro nově konstruované výdejní stojany. Norma platí pro projektování změn staveb nebo technologických zařízení plnicích a stáčecích stanovišť čerpacích stanic a tankovacích stanic, a to pro měněné části objektu nebo technologických zařízení, přičemž změnou nesmí dojiít ke snížení bezpečnosti objektu nebo zařízení."

Na všechny provedené služby Vám vystavíme předepsané protokoly naším revizním technikem oprávněným tyto zkoušky a prověrky provádět dle normy ČSN. Součástí těchto prací je zprostředkování výstavby veřejné i vnitropodnikové čerpací stanice pro skladování a následný výdej PHM .

 • provádíme kontrolu celkového technického stavu zařízení
 • kontrolu kompletnosti technologických částí zařízení
 • prohlídku pláště nádrže a potrubního rozvodu včetně výměny potrubních rozvodů
 • kontrolujeme úkapy a armatury, šroubové spoje a příruby
 • kompletnost výdejního stojanu a jeho technického stavu včetně měření emisí při stáčení
 • kontrola a zhotovení rekuperace I. a II. stupně dle zákona č.355/2002 Sb.
 • kontrola a modernizace zařízení pro výdej, dodávky a montáž signalizací netěsností
 • periodickou revize elektro zařízení třídy B dle ČSN 331500 (1x za dva roky )
 • stav protiexplosivních pojistek nádrží, protipožárních ucpávek, plovákových ovladačů
 • měření účinnosti rekuperačních vývěv výdejního stojanu
 • kontrolu těsnosti (1xza 6 měsíců) u nádrží na naftou a LTO, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu podle zákona č.254/2001 Sb.
 • upevnění a funkce strojního zařízení 

Poradenství v oblasti výstavby, údržby a servisu čerpacích stanic

Na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru nabízíme poradenskou činnost v oblasti servisu a údržby čerpacích stanic. Pravidelné a kvalitní zajištění všech periodických prohlídek, revizí a provedením analýz technického stavu. 

Výběr z povinností provozovateleIntervalKontrolu provádí
Pravidelnou prohlídku elektro1x ročněpracovník znalý v oboru
Pravidelnou prohlídku technologické části1x ročněpracovník znalý v oboru
Pravidelnou prohlídku plamenopojistek1x ročněvýrobce pojistek,př.pověřená firma
Revize elektro tř.B - detailní1x za dva rokyrevizní technik tř.B
Revize elektro tř.B – výběrová1.rok po instalacirevizní technik tř.B
Revize elektrospotřebičů v kiosku1x ročněrevizní technik
Kalibrace a seřízení výdeje výd.stojanu1x ročněvýrobce, př. pověřená firma
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů (u prodeje PH)1x za dva rokyČMI
Měření účinnosti rekuperačních vývěv výd.stojanu1x ročněvýrobce , př. pověřená firma
Měření úniku emisí při stáčení1x za pět letspecializovaná firma
Kontrola protipožárních ucpávek1x ročněoprávněný pracovník
Kontrola monitorovacího systému1x ročněvýrobce systému, př.pověřená firma
Kontrola řídícího systému (doporučeno)1x ročněvýrobce systému, př.pověřená firma
Čištění a revize nádrží1x za pět letoprávněná firma
Odkalení nádrží, odčerpání kalů a jejich likvidaciDle potřebyoprávněná firma
Defektoskopie pláště nádrže,ultrazvukové měření svárů1x za deset letoprávněná firma
Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží oprávněná firma
Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí oprávněná firma
Kalibrace nádrží laserem, př. mediem oprávněná firma
Nátěr vnitřních i vnějších stěn nádrží,vč.povrchové úpravy oprávněná firma

Volná místa

Hledáme montéra pro servis nádrží na pohonné hmoty.

Jde o práci na čerpacích stanicích po celé ČR. Nabízíme mzdu 25000 - 40000 Kč, příspěvek na stravování.

Řezání laserem

Nově nabízíme řezání a gravírování nekovových materiálů laserem.

Certifikát DIBt

Obdrželi jsme rozhodnutí o technickém schválení („Zulassung“, číslo Z-65.30-587) našeho vložkovacího systému Nisa 2011 verze 2014.

ETK foam
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete