REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ SPOLEČNOSTI ETK

ProvozČinnostČíslo aspektuAspekt přímý (P), nepřímý (N)AspektDopadČasové hlediskoProvozVýznamnost z hlediska
priorit řízení společnosti
Řízení aspektů (příslušný legislativní nebo jiný
předpis ve znění pozdějších platných předpisů)
Za řízení odpovídáZáznamy
Administrativa ETKprovoz kanceláří 1Pvznik odpadu od tonerových kazetzábor půdy ojediněleBNevýznamnáTřídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.)JEDNATELEvidence odpadů
 2Pspotřeba el. energiečerpání přírodních zdrojů častoBNevýznamnáSledování spotřeby el. energie (zák.458/2000 Sb.)JEDNATELEvidence spotřeby
 3Pspotřeba plynučerpání přírodních zdrojů častoBNevýznamnáSledování spotřeby plynu (zák.458/2000 Sb.)JEDNATELEvidence spotřeby 
 4Pspotřeba vodyčerpání přírodních zdrojů častoBNevýznamnáSledování spotřeby a kvality vody
(zák.274/2001 Sb., vyhl. 252/2004 Sb.)
JEDNATELEvidence spotřeby
 5Pkancelářský papírzábor půdy občasBNevýznamnáTřídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.)JEDNATELEvidence odpadů
 6Podpadní vodykontaminace půdy a vody  častoBNevýznamnáLimity znečištění, objem ( zák. 254/2001 Sb., zák. 274/2001 Sb., vyhl. 146/2004 Sb., vyhl. 515/2006 Sb.JEDNATELHlášení o neshodě
 7Pvznik směsného komunálního odpaduzábor půdy občasBNevýznamnáTřídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.)JEDNATELEvidence odpadů
Činnosti třetích stran areálexterní dodavatelé, externí služby9Púnik chemikáliíkontaminace povrchových vod ojediněleHVýznamná z cílemPředání informace o EMS   (zák. 434/2005 Sb., zák. 254/2001 Sb., zak. 274/2001 Sb.)
Havarijní sorpční souprava.
VED.TECHNIK Hlášení o neshodě
 10Pvznik stavebního odpaduzábor půdy ojediněleBNevýznamnáTřídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.)VED.TECHNIKEvidence odpadů
 11Pstáčení ropných látek z nádrže na ropné kaly - možnost vzniku požárukontaminace povrchových vod ojediněleMVýznamná s cílemKontrola vozidel při vjezdu a pohybu po areálu, předání informace o EMS    (zák. 274/2001 Sb., zák.254/2001 Sb.), Požární řád, požární poplachová směrnice.
Havarijní sorpční souprava.
Hasicí přístroj
VED.TECHNIK  Hlášení o neshodě
Odvoz nebezpečných odpadů 12Púnik olejů a PHMkontaminace povrchových vod - nebezpečí požáru ojediněleMVýznamnáKontrola vozidel při vjezdu a pohybu po areálu, předání informace o EMS (zák. 434/2005 Sb., zák.254/2001 Sb., zák. 274/2001 Sb.).
Havarijní sorpční souprava
VED.TECHNIKHlášení o neshodě
 13Pemise výfukových plynůznečištění ovzduší občasBNevýznamnáKontrola vozidel při vjezdu a pohybu po areálu, předání informace o E MS (zák. 201/2012 Sb.)VED.TECHNIK ne
Realizace a servisObaly na dodaném  materiálu 14Podpadový materiálzábor půdyobčas BVýznamná Sledování produkce obalů a odpadů (zák. 477/2001 Sb.)VED.TECHNIKHlášení o produkci obalů, Hlášení o produkci odpadů Smlouva s odběratelem odpadů
Nebezpečné odpady 15P vznik stavebního odpaduzábor půdyojediněleBNevýznamnáTřídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.)VED.TECHNIKEvidence odpadů
 16Pzbytky instalačního materiálu (elektroinstalační materiál…)zábor půdyojediněle BNevýznamnáTřídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.)VED.TECHNIKEvidence odpadů
 17Púnik chemichých látekkontaminace horninyojediněle HVýznamná s cílem Metodický pokyn pro nakládání s odpady(PP6.0/3,PP7.0/7), (zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)
Havarijní sorpční souprava.
VED.TECHNIKHlášení o neshodě
 18Púnik chemichých látekkontaminace povrchových vodojediněle HVýznamná s cílem Metodický pokyn pro nakládání s odpady(PP6.0/3, PP7.0/7), (zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)
Havarijní sorpční souprava.
Hasicí přístroj.
VED.TECHNIKHlášení o neshodě
 19Pbaterie - zpětný odběrzábor půdyojediněleBNevýznamnáZákon o odpadech a o změně (zák. 185/2001 Sb.) VED.TECHNIKEvidence odpadů
Parkování a dopravaprovoz osobních 20Púnik olejů a PHMkontaminace povrchových vodojediněleHVýznamná s cílemPravidelná údržba, postup pro řešení havárií, Havarijní plán PP 6.0/3 (zák. 274/2001 Sb., zák.254/2001 Sb.)
Havarijní sorpční souprava.
VED.TECHNIK  Provozní deník, postup pro řešení havárií
 21Pspotřeba PHMčerpání přírodních zdrojůobčasBNevýznamná sledování spotřeby VED.TECHNIKEvidence spotřeby
22Púdržba manipulacevznik nebezpečného odaduobčas BNevýznamná Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.)VED.TECHNIKEvidence odpadů
23Pemise výfukových plynůznečištění ovzdušíčasto  BVýznamnáPravidelné prohlídky na STK  (zák. 201/2012 Sb.)VED.TECHNIKProtokol o měření emisí
Provoz společnostiprovoz kotelny23Pznečištění ovzdušíčerpání přírodních zdrojůčasto BNevýznamnáPravidelné revizeJEDNATELZánam o provedené revizi
výměna zářivek a výbojek24Pvznik nebezpečného odpaduzábor půdyojediněle BNevýznamnáMetodický pokyn pro nakládání s odpady(PP 7.0/7) (zák.185/2001 Sb.)  (zák.254/2001 Sb.) JEDNATELEvidence odpadů
Skladovánímanipulace25Postatní odpadzábor půdyobčasBNevýznamná Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.)VED.TECHNIKEvidence odpadů
skladování manipulace (stavební a podobné materiály)26Pmožnost rozsypání, obalyzábor půdyojediněleBNevýznamnáTřídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.)VED.TECHNIKEvidence odpadů

Řezání laserem

Nově nabízíme řezání a gravírování nekovových materiálů laserem.

Certifikát DIBt

Obdrželi jsme rozhodnutí o technickém schválení („Zulassung“, číslo Z-65.30-587) našeho vložkovacího systému Nisa 2011 verze 2014.

Výstava Uniti-Expo ve Stuttgartu

O naší účasti referuje PETROLmagazín.

ETK foam
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete