Protipožární zabezpečení prostupů HILTI

  • Utěsnění malých až středně velkých otvorů v požárně dělicích konstrukcích (max. 400 mm x 400 mm)
  • Trvalé protipožární utěsnění prostupů nehořlavého potrubí do průměru 168 mm
  • Trvalé protipožární utěsnění prostupů plastového potrubí do průměru 50 mm
  • Trvalé protipožární utěsnění společných prostupů kabelů a potrubí
  • Špatně přístupné nepravidelné prostupy instalací

Certifikát DIBt

Obdrželi jsme rozhodnutí o technickém schválení („Zulassung“, číslo Z-65.30-587) našeho vložkovacího systému Nisa 2011 verze 2014.

Výstava Uniti-Expo ve Stuttgartu

O naší účasti referuje PETROLmagazín.

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Doporučujeme majitelům těchto provozů, aby důkladně vybírali firmy k těmto úkonům

ETK foam
Restaurant Hotel Nový York
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete