Produkty - PHM

Diesel Normal

Motorové nafty jsou směsi ropných kapalných uhlovodíků, vroucích převážně v rozmezí 150 až 360 °C. Používají se jako paliva pro vznětové motory, případně pro některé typy plynových turbín. Mohou obsahovat přísady ke zlepšení užitných vlastností. Jsou definovány normou ČSN EN 590.

Na českém trhu stejně jako ve většině ostatních států EU se na trhu distribuuje motorová nafta s rozdílnými nízkoteplotními vlastnostmi v závislosti na ročním období. Pro úpravu těchto vlastností na požadovanou úroveň se široce využívá celá škála aditiv různých renomovaných firem.

Období pro jednotlivé třídy motorové nafty jsou následující: 
• letní motorová nafta – tj. motorová nafta pro mírné klima třídy B v období od 15. 04. do 30. 09. s filtrovatelností nižší než 0 °C
• přechodová motorová nafta – tj. motorová nafta pro mírné klima třídy D v období od 1. 3. do 14. 04. a od 1. 10. do 15. 11. s filtrovatelností nižší než -10 °C
• zimní motorová nafta – tj. motorová nafta pro mírné klima třídy F v období 16. 11. do 28. 02. s filtrovatelností nižší než -20 °C

Všechny tyto druhy se na čerpací stanici prodávají ze stejné výdejní pistole a neliší se svým označením.

 

 

 

Diesel Premium

 Je plně aditivovaná motorová nafta vylepšená o aditiv (dovoz z USA), který zlepšuje chod motoru, spalování, šetří motor, trysky a čerpadlo, zvyšuje výkon motoru, snižuje spotřebu PHM a emise.

Načepujte, vynulujte stav kilometrů, jezděte a porovnejte s jinými. Budete jistě spokojeni, jako naši dlouholetí zákazníci.

Natural B95

Benzín Natural B95 je kapalná směs uhlovodíků vyráběná frakční destilací z ropy a používaná jako palivo v zážehových spalovacích motorech. Automobilové benzíny jsou definovány normou ČSN EN 228.

Naše PHM jsou pravidelně kontrolovány státnimi kontrolními organizacemi.

Hodně ujetých kilometrů a ušetřených litrů.

Certifikát DIBt

Obdrželi jsme rozhodnutí o technickém schválení („Zulassung“, číslo Z-65.30-587) našeho vložkovacího systému Nisa 2011 verze 2014.

Výstava Uniti-Expo ve Stuttgartu

O naší účasti referuje PETROLmagazín.

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Doporučujeme majitelům těchto provozů, aby důkladně vybírali firmy k těmto úkonům

ETK foam
Restaurant Hotel Nový York
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete