Čištění nádrží

ISO9001, ISO14001, ISO45001

Čištění a revize nádrží

Provedeme čiště nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek a jejich následné odčerpání kalů a usazeného sedimentu a jejich nezávadnou ekologickou likvidaci ve spoluprácí s firmami zabývajícími se svozem a likvidací nebezpečných odpadů vzniklých při naší činnosti. Čištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek se řídí technologickým postupy: otevřením víka, vyvětráním, vybráním usazených kalů, omytí stěn, vytření stěn a dna dosucha a následným předáním provozovateli a uzavřením víka ( poklopu ).

Čištěním nádrží se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Omytí stěn a dna nádrží na naftu, benzín, LTO, TTO je prováděno naftou a u nádrží na LP leteckým petrolejem (stejná látka jaká je skladována v nádrži).

Při čištěnídrží nepoužíváme žádné agresivní chemické látky (jako např. odmašťovače apod.), jelikož dle našich dlouholetých zkušeností a názorů odborníků tyto látky do nádrže zásadně nepatří! To ovšem neplatí pro čištění před jejich opravami nebo vyřazení z provozu nebo pokud je to přáním provozovatele (zákazníka) vyčistit nádrž chemickými přípravkami za dodržení ekologických a bezpečnostních předpisů.

Čištění nádrží provádíme zejména před revizí skladovacích nádrží, změnou skladovaného média nebo likvidací skladovací nádrže. Čistíme příslušenství - filtry, sběrné kanálky, záchytné jímky a vyhřívací systémy. Dále také provedeme vizuální prohlídku s následným defektoskopickým proměřením tloušťky stěn, hloubky korozního napadení a kontrola svárů nedestruktivním ultrazvukovým měřením, včetně těsnosti nádrží a přilehlých technologických rozvodů. Kvalitu svarů zjišťujeme plošnou defektoskopií a vakuovou metodou. Na všechny provedené služby Vám vystavíme zápis o čištění nádrže a předepsané protokoly o prověrkách naším revizním technikem(certifikát NDT-LT 2) oprávněným tyto zkoušky a prověrky provádět dle normy ČSN – 753415 ( min. 1 x za 5 let ). 

Odborné práce svěřte odborníkům!

Šetřete na správných místech!

Před výběrem nejlevnější nabídky na činnosti, jako je čištění nádrží si vždy ověřte způsobilost dané firmy k poptávaným úkonům.

Nejdůležitějším kritériem výběru by měla být záruka, že budou dodrženy technologické postupy, bezpečnost práce v souladu s platnou legislativou a v neposlední řadě i šetrnost k životnímu prostředí.

Takovou jistotou je pro Vás pouze firma vlastnící platné certifikáty: ČSN EN ISO 9001 - systém managementu jakosti, ČSN EN ISO 14001 – systém environmentálního managementu, ČSN OHSAS 18001 - systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dalším důležitým hlediskem je délka praxe v oboru dané firmy a dostupné reference od zákazníků.

NERISKUJTE A SPOLUPRACUJTE JEN S ODBORNÍKY!

JSME PROVĚŘOVÁNY A AUDITOVÁNY NA BOZP U DVOU Z NEJVĚTŠÍCH PROVOZOVATELŮ ČERPACÍCH STANIC A TO ČEPRO a.s. a BENZINA a.s. .

Vždy mějte na paměti, že například benzín patří do I. Třídy nebezpečnosti s teplotou vzplanutí DO 21°C.

Následky činností neautorizovaných firem mohou být katastrofické.

Viz. ilustrační foto:

požár 1požár 2požár 3požár 4požár 5

Na základě posledních událostí ohledně servisu, čištění a údržby čerpacích stanic doporučujeme majitelům těchto provozů, aby důkladně vybírali firmy k těmto úkonům. Firma provádějící tyto činnosti by měla splňovat legislativní požadavky BOZP, EN, ISO a výbavu nářadí (EX - nejiskřivé) dle požadavků k této činnosti schválených. PROVĚŘUJTE PŘEDEM A NEBUDETE MÍT PROBLÉM.

Volná místa

Hledáme montéra pro servis nádrží na pohonné hmoty.

Jde o práci na čerpacích stanicích po celé ČR. Nabízíme mzdu 25000 - 40000 Kč, příspěvek na stravování.

Řezání laserem

Nově nabízíme řezání a gravírování nekovových materiálů laserem.

Certifikát DIBt

Obdrželi jsme rozhodnutí o technickém schválení („Zulassung“, číslo Z-65.30-587) našeho vložkovacího systému Nisa 2011 verze 2014.

ETK foam
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete