Certifikáty

Polsko – UDT

V Polsku podléhá činnost v oblasti opravy a modernizace nádrží na pohonné hmoty dozoru příslušných úřadů. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) autorizoval naši firmu pro provádění těchto činností.

Polsko – UDT Polsko – UDT

TÜV NORD Systems

Systém Nisa 2011 verze 2014 splňuje veškeré nejnovější požadavky nové verze normy EN 13160-7, viz níže uvedené certifikáty.

TÜV NORD SystemsTÜV NORD SystemsTÜV NORD SystemsTÜV NORD Systems

Fyzikálně technický zkušební ústav

Náš vložkovací systém Nisa 2011 verze 2014 úspěšně prošel certifikací ATEX, a jeho používání v prostředí s nebezpečím výbuchu je tedy potvrzeno jako bezpečné.

certifikát FTZÚ Radvanicecertifikát FTZÚ Radvanicecertifikát FTZÚ Radvanicecertifikát FTZÚ Radvanice

certifikát FTZÚ Radvanicecertifikát FTZÚ Radvanicecertifikát FTZÚ Radvanice

dodatek k certifikátu FTZÚ Radvanice dodatek k certifikátu FTZÚ Radvanice

dodatek k certifikátu FTZÚ 10 ATEX 0247 dodatek k certifikátu FTZÚ 10 ATEXT 0247 - 02

SGB GmbH / ASF Thomas

Jsme autorizovanou firmou v ČR pro montáž a servis přetlakových a podtlakových indikátorů netěsnosti SGB a ASF.

certifikát SGB GmbHcertifikát ASF Thomas

ISO / SCC

Certifikát RA_QESMS_ETK s.r.o.certifikát SCC

Certifikát DIBt

Obdrželi jsme rozhodnutí o technickém schválení („Zulassung“, číslo Z-65.30-587) našeho vložkovacího systému Nisa 2011 verze 2014.

Výstava Uniti-Expo ve Stuttgartu

O naší účasti referuje PETROLmagazín.

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Doporučujeme majitelům těchto provozů, aby důkladně vybírali firmy k těmto úkonům

ETK foam
Restaurant Hotel Nový York
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete